Our Facilities

Iwosan Lagoon Hospitals, Ikoyi

Iwosan Lagoon Hospitals, Ikeja

Iwosan Lagoon Clinic, Ikeja

Iwosan Lagoon Outpatient Clinic, Idejo

Iwosan Lagoon Wellness Centre, Idejo

Iwosan Lagoon Hospitals, Ligali Ayorinde